Söz/ Nişan tepsisi…💍✂

Söz/ Nişan tepsisi……

Söz/ Nişan tepsisi……